Майстерня з виготовлення рекламної продукції
0 0

Технічні вимоги до оформлення паспорту об'єкта

Технічні вимоги до оформлення паспорту об'єкта

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТУ ОБ’ЄКТА

1.    Розмір інформаційного стенду має бути не менше 1500 мм у довжину,  у ширину не менше 1000 мм. Максимальний розмір не визначається  нормативами, але варто пам’ятати, що занадто велика площа стенду може створювати незручності.

2.    Зазначається назва «ПАСПОРТ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА» з уточненням виду робіт: нове будівництво, реконструкція, реставрація або капітальний ремонт.

3.    Вказується найменування та місцезнаходження об’єкту.

4.    Код об’єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд (Реєстраційний номер та дата видачі відповідного документу, який дає право на виконання підготовчих та будівельних робіт).

5.    Клас наслідків (відповідальності) об’єкту (характеристика рівня можливої небезпеки для здоров’я та життя людей, які постійно або тимчасово можуть знаходитись на об’єкті, матеріального  або соціальних втрат, пов’язаних з припиненням експлуатації або втратою цілісності об’єкту).

6.    Відомості про власника (управителя, замовника): дані фізичної особи - П.І.Б., дані для юридичної особи – найменування, П.І.Б. керівника даної організації, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ), адреса та номер телефону  для зв’язку.

7.    Дані  щодо проектування об’єкта: шифр проекту, П.І.Б. генерального проектувальника, рік, серія і номер кваліфікаційного сертифіката, ким і коли виданий, адреса та номер телефону  для зв’язку.

8.    Зазначається інформація про осіб відповідальних за авторський та технічний нагляд: П.І.Б, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ), адреса та номер телефону  для зв’язку.

9.    Відомості про виконавця робіт: назва підприємства, установи чи організації; відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), П.І.Б., серія і номер кваліфікаційного сертифіката, ким і коли виданий, адреса та номер телефону  для зв’язку.

10.    Технічна характеристика об’єкту: загальна площа забудови, поверховість, будівельний об’єм, ступінь вогнестійкості, умовна висота та інші необхідні дані в залежності від типу об’єкту згідно з ДК 018-2000.

11.    Додаються фотографії загальних видів або основні плани та розрізи.

12.    Надається інформація про дати початку та закінчення будівництва (при використанні квартального календарного періоду – застосовують римську систему числення).